RayWorks inc

Hoạt động kinh doanh chính của Ray-works.

Hỗ trợ chuyển việc cho người Việt tại Nhật.

Công ty giới thiệu việc làm uy tín tại Nhật.

Thủ tục hành chính tại Nhật.

Điều chỉnh thuế cuối năm tại Nhật.

Hoàn thuế cuối năm tại Nhật.

Thủ tục hoàn thuế tại Nhật.

Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật

Dịch thuật văn bản giấy tờ sang tiếng Nhật.

Dịch sổ hộ khẩu tiếng Nhật.

Dịch giấy khai sinh tiếng Nhật.

Dịch bảng điểm tiếng Nhật.

Dịch bằng cấp tiếng Nhật.

Dịch giấy phụng dưỡng tiếng Nhật.

Dịch giấy chứng nhận kết hôn tiếng Nhật.

KINOYA@
Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật về Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm của người Việt đang sinh sống tại Nhật

日本在住ベトナム人向け
年末調整日本語翻訳サービス

Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật về
Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm của
người Việt đang sinh sống tại Nhật

日本在住のベトナム人のみなさん、
年末調整の日本語翻訳でお困りじゃないですか︖
年末調整の日本語翻訳に関してはレイワークスにお任せ︕

Các bạn Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản,
các bạn có gặp khó khăn gì đối với việc dịch các giấy tờ liên quan đến điều chỉnh thuế cuối năm hay không?
Hãy giao việc dịch thuật tài liệu điều chỉnh thuế cuối năm cho chúng tôi nhé!

Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật về Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm của người Việt đang sinh sống tại Nhật

日本在住ベトナム人向け
年末調整日本語翻訳サービス

Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật về
Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm của
người Việt đang sinh sống tại Nhật

日本在住のベトナム人のみなさん、
年末調整の日本語翻訳でお困りじゃないですか︖
年末調整の日本語翻訳に関してはレイワークスにお任せ︕

Các bạn Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản,
các bạn có gặp khó khăn gì đối với việc dịch các giấy tờ liên quan đến điều chỉnh thuế cuối năm hay không?
Hãy giao việc dịch thuật tài liệu điều chỉnh thuế cuối năm cho chúng tôi nhé!

ベトナム人のみなさん、
日本在住時に年末調整の翻訳で困っていませんか︖

Các bạn Việt Nam thân mến,
các bạn có gặp khó khăn gì đối với việc dịch
thuật giấy tờ điều chỉnh thuế cuối năm không?

Thảo

こんなことでお困りじゃないですか︖

Các bạn có gặp những khó khăn này không?

日本語の翻訳が
自分ではできない人
Không thể tự
dịch được tài liệu
日本の年末調整の
やり方がわからない人
Không biết về thủ tục điều
chỉnh thuế cuối năm tại Nhật
手続きが
面倒で嫌な人
Ghét thủ tục này vì
quá rắc rối

こんなことでお困りじゃないですか︖

Các bạn có gặp những khó khăn này không?

日本語の翻訳が自分ではできない人
Không thể tự dịch được tài liệu
日本の年末調整のやり方がわからない人
Không biết về thủ tục điềuchỉnh thuế cuối năm tại Nhật
手続きが面倒で嫌な人
Ghét thủ tục này vì quá rắc rối
ベトナム女性
ベトナム男性

異国の国での年末調整は、文化も制度も違うため、
日本在住のベトナム人にとっては大変な手間がかかります。
また内容を複雑のため慣れているベトナム人の方でないと
中々難しいのが現状だと思います。

そんなベトナム人の方々の不安、不満をすべて解消するのが
当社レイワークスが提供する
「年末調整日本語翻訳サービス」です。
当サービスを利用いただければ、

年末調整に関する、複雑な日本語への翻訳、
手続きのフォロー、
面倒な書類準備のレクチャーなど、
日本の年末調整に関するすべての不安、
不満を解消できます。

どうぞご安心ください。

Vì văn hóa và thủ tục của mỗi quốc gia
khác nhau nên người Việt sinh sống tại
Nhật gặp nhiều khó khăn và tốn thời gian
cho việc hoàn tất thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm.
Ngoài ra, vì nội
dung các giấy tờ rất phức tạp nên những bạn

Việt Nam chưa quen với thủ tục này sẽ cảm thấy khó hiểu.

Công ty Ray Works của chúng tôi đã cung cấp dịch vụ này để
loại bỏ tất
cả các lo lắng và bất an của Người Việt Nam.
Đó chính là
“Dịch vụ dịch thuật giấy tờ liên quan đến
thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm.”


Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tất cả các vấn đề liên
quan đến thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm ở
Nhật như khó khăn về dịch thuật sẽ được xóa bỏ,
các bạn sẽ được hướng dẫn tận tình về thủ tục
cũng như cách chuẩn bị giấy tờ phức tạp.

Xin hãy yên tâm,
Vì đã có chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn!

レイワークスの年末調整翻訳サービスは
ここが違う︕

Sự khác biệt về dịch vụ dịch thuật
giấy tờ liên quan thủ tục điều
chỉnh thuế cuối năm của công ty Ray Works!

Ray works
RayWorks

当社翻訳サービスを手掛けるスタッフは
日本在住歴約 10 年のベトナム人です。

Công ty chúng tôi có nhân viên người Việt chuyên về phiên dịch,
đã sống ở Nhật khoảng 10 năm.

この 10 年間、日本国内に在住し労働してきた経験、実体験から、
困ったこと、こんなサービスがあればいいのにと思ったことを形にしたのが
レイワークスが手掛ける年末調整日本語翻訳サービスです。

あなたと同じベトナム人で、
且つ日本在住経験が 10 年もある先輩スタッフが
心を込めて作り上げたサービスなので、
あなたにもきっと喜んで頂けると思います。
Dịch vụ dịch thuật giấy tờ liên quan dến thủ tục điều chỉnh
thuế cuối năm là một loại hình dịch vụ được rút ra từ kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật.
Trong 10 năm qua, nhân viên người Việt của chúng tôi đã gặp những khó khăn như
vậy, và các bạn ấy mong muốn về một dịch vụ có
thể giúp người Việt giải quyết các vấn đề này.

Chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của
chúng tôi vì dịch vụ này được tạo ra bởi đội ngũ nhân
viên giàu kinh nghiệm với 10 năm sinh sống
và làm việc tại Nhật.
Ray-works
Ray Works

当社翻訳サービスを手掛けるスタッフは
日本在住歴約 10 年のベトナム人です。

Công ty chúng tôi có nhân viên người Việt chuyên
về phiên dịch, đã sống ở Nhật khoảng 10 năm.

この 10 年間、日本国内に在住し労働してきた
経験、実体験から、 困ったこと、
こんなサービスがあればいいのにと
思ったことを形にしたのが
レイワークスが手掛ける年末調整日本語翻訳サービスです。
あなたと同じベトナム人で、
且つ日本在住経験が 10 年もある先輩スタッフが
心を込めて作り上げたサービスなので、
あなたにもきっと喜んで頂けると思います。
Dịch vụ dịch thuật giấy tờ liên quan
dến thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm là một loại hình dịch vụ được rút ra
từ kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật.
Trong 10 năm qua, nhân viên người Việt của chúng
tôi đã gặp những khó khăn như
vậy, và các bạn ấy mong muốn về một dịch vụ có
thể giúp người Việt giải quyết các vấn đề này.
Chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của
chúng tôi vì dịch vụ này được tạo ra bởi đội ngũ nhân
viên giàu kinh nghiệm với 10 năm sinh sống
và làm việc tại Nhật.先輩スタッフ タオ が教える豆知識 !

Kiến thức bổ ích được chia sẻ từ
Sempai của chúng tôi!

Thảo


ベトナム人先輩スタッフの「タオ」です。
今回は私が約 10 年日本に在住して培った
年末調整のノウハウ、
豆知識をこっそり皆様にもお伝えしますね。
Chào các bạn, mình là Thảo
nhân viên người Việt.
Lần này, mình sẽ bật mí cho các bạn bí quyết và mẹo nhỏ trong thủ tục điều chỉnh thuế cuối
năm mà mình đã tích lũy được trong suốt 10 năm sinh sống và làm việc tại Nhật .親族に送金すると親族関係の書類証明があれば年末調整をした時に多くのお金が 戻ってきます。
(戻ってくる金額は人によってケースバイ ケースです)
Nếu bạn có các giấy tờ chứng minh việc bạn gửi tiền về cho gia đình và giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người đó, bạn sẽ được hoàn nhiều tiền hơn ( số tiền được hoàn sẽ tùy thuộc vào từng người, từng trường hợp)
年末調整の書類を一回翻訳をすると、日本 にいる限りずっと使えます。だから1回だ けきちんと費用をかけてやってしまえば翌 年以降も使えるため費用対効果は非常に良 いです。
Các giấy tờ liên quan đến thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm, chỉ cần dịch thuật 1 lần là bạn có thể sừ dụng trong suốt quá trình sinh sống tại Nhật. Bởi vậy, sẽ rất tiết kiệm chi phí nếu bạn chi tiền 1 lần là có thể sử dụng cho những năm sau nữa.
親族に送金すると親族関係の書類証明があれば年末調整をした時に多くのお金が戻ってきます。
(戻ってくる金額は人によってケースバイ ケースです)
Nếu bạn có các giấy tờ chứng minh việc bạn gửi tiền về cho gia đình và giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người đó, bạn sẽ được hoàn nhiều tiền hơn ( số tiền được hoàn sẽ tùy thuộc vào từng người, từng trường hợp)
年末調整の書類を一回翻訳をすると、日本にいる限りずっと使えます。 だから1回だけきちんと費用をかけてやってしまえば翌年以降も使えるため費用対効果は非常に良いです。
Các giấy tờ liên quan đến thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm, chỉ cần dịch thuật 1 lần là bạn có thể sừ dụng trong suốt quá trình sinh sống tại Nhật. Bởi vậy, sẽ rất tiết kiệm chi phí nếu bạn chi tiền 1 lần là có thể sử dụng cho những năm sau nữa.


HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI!

Họ và tênbắt buộc
Số điện thoại hoặc link facebook của bạnbắt buộc
Địa chỉ emailbắt buộc
Nội dungbắt buộc